FUNDACJA ZAŁOŻENIA I CELE

idea

Ideą, która przyświecała nam przy tworzeniu Fundacji była chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym – wykluczonym, chorym, opuszczonym, z różnych powodów społecznie zmarginalizowanych. Jesteśmy po to, by wspomóc tych, do których nie dociera pomoc instytucjonalna, bądź okazuje się ona niewystarczająca. Wierzymy, że wspólnie możemy zrobić wiele dobrego.

tradycja

Co roku, w Dzień Wszystkich Świętych gromadzimy się przy grobach Naszych Bliskich. Cmentarze oświetlają płomienie tysięcy zapalanych tego dnia zniczy. Wspominamy tych, którzy odeszli a głęboko wpajana w nas tradycja upamiętniania naszych bliskich powoduje, że święto to jest dla każdego wyjątkowym przeżyciem. Celebrujemy je przede wszystkim w wymiarze duchowym, ale także – materialnym, przejawiającym się w wyjątkowej tego dnia dbałości o wygląd nagrobków naszych bliskich. Poprzez tworzenie dekoracji z kompozycji kwiatów i świateł zniczy tworzymy niepowtarzalny klimat tego święta, sprzyjający refleksji o tych, którzy odeszli.

pomysł

Nasz pomysł na pomaganie nawiązuje do materialnych przejawów celebrowania wyjątkowego dnia Wszystkich Świętych i jest bardzo pragmatyczny. Wierzymy bowiem, że Ci, którzy odeszli, a pamięć o których co roku tak licznie gromadzi nas przy ich grobach, mogą pomagać! Jak? A co, jeśli zamiast zwykłych zniczy, na grobach Naszych Bliskich zapalilibyśmy znicze „charytatywne”? Takie są nasze znicze. Mają nam przypominać, że jest to przede wszystkim symbol a cały dochód ze zbiórek przeznaczamy na pomoc potrzebującym.

W tym celu powstała Fundacja Wszystkich Świętych.

Wierzymy, że Ci którzy odeszli mogą nadal pomagać a każdy z nas może zrobić mały kroczek w kierunku bycia Świętym! Tak niewiele trzeba...Nie zastanawiaj się za długo i pamiętaj!

Zarząd Fundacji

Grzegorz Marchewka – Prezes. Pomysłodawca założenia Fundacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku firmach organizując wiele ciekawych i dużych projektów. Zawsze chciał robić coś dobrego dla innych. Mocno wierzy, że Fundacja z pomocą ludzi dobrej woli stanie się czymś co pozwoli osiągnąć mu ten cel.

Rada Fundacji

Justyna Śliwińska – członek. Lekarz radiolog. Osoba, która chciałaby pomagać wszystkim i zawsze ale doba jest dla niej za krótka. W naszej Fundacji może się dodatkowo realizować.

Łukasz Mikołajczyk – członek. Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego. Cudowny mąż i tata. Na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Kocha swoją pracę i mógłby o niej mówić non stop. Praca kocha jego chyba jednak jeszcze bardziej.